Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 45/TT&TT-GGT ngày 16/3/2020 của Báo Chất lượng Việt Nam Online về việc giới thiệu ông Mai Anh Đức (phóng viên) liên hệ tìm hiểu thông tin về dự án Lê Phong Bình Dương.

Biểu tượng tháp đôi Thành phố mới Bình Dương

Biểu tượng tháp đôi Thành phố mới Bình Dương

Qua xem xét đề nghị của đại diện Báo Chất lượng Việt Nam Online. Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

1.  Dự án Chung cư Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

 • Công văn số 350/UBND-KTN ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư Chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Công văn số 5102/UBND-KTN ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Công văn số 5307/SXD-QLXD ngày 30/12/2019 của Sở Xây dựng về việc thử tải cọc thí nghiệm phục vụ thiết kế xây dựng dự án Chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Công văn số 61/CPN-QLXD ngày 06/3/2020 của Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Công văn số 105/CPN-QLXD ngày 27/3/2020 của Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật Chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Công ty chưa được cấp Giấy phép xây dựng công trình. Trường hợp Công ty tiến hành thi công xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng (nếu có), Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa vào giao dịch, mở bán dự án gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

2.  Dự án Grand View tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.

 • Qua rà soát danh sách các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Xây dựng nhận thấy, không có dự án Grand View tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An do Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

3.  Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An

 • Công văn số 3672/UBND-KTN ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong làm chủ đầu tư dự án.
 • Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương.
 • Công văn số 919/XSD-QLN ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng về việc xây dựng công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong làm chủ đầu tư.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến đề nghị của đại diện Báo Chất lượng Việt Nam Online./.

theo nguồn phòng QLN & TTBĐS