Portfolio Items

Cổng chính dự án Cam ranh Bay Hotels & Resorts mặt tiền đại lộ Nguyễn Tất Thành kết nối trực tiếp san bay quốc tế Cam Ranh chỉ 3 phút, TT TP Nha Trang chỉ 30 phút