Portfolio Items

Sài Gòn 2019: Những dự án nào được kỳ vọng sẽ mở bán ?

Năm 2018 là năm chứng kiến sự khó khăn của thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc “ra hàng” của các chủ đầu tư kể cả lớn hay nhỏ, Nguyên nhân lớn nhất…