Portfolio Items

Tiến độ xây dựng dự án Laimian Shophouse Quận 12 tháng 09/2020
,

Cập nhật tiến độ xây dựng Laimian Shophouse Quận 12 - Tháng 09/2020

Dự án Laimian Shophouse Quận 12 chính thức giới thiệu ra thị trường bât động sản phía Tây Sài Gòn vào cuối tháng 08 đến nay chưa đầy 1  tháng nhưng tiến độ xây dựng đang được đẩy mạnh…