Portfolio Items

DEG tài trợ phát triển dự án Novaworld Mekong

Tập đoàn Novaland đã ký kết hợp tác cùng Deutsche Investitions - Und Entwicklungsgesellscheft Mbh (DEG - Quỹ đầu tư thuộc Ngân hàng tái thiết Đức KFW). NovaWorld Phan Thiet: Giải “cơn khát” về dịch…