0906 339 550

  • TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN SWANPARK

Tiến độ xây dựng dự án SwanPark vào tháng 4 năm 2019

Công trình xây dựng của dự án SwanPark Đông Sài Gòn hiện đang thi công các công trình và cơ sở hạ tầng chính.

– Công tác gạch và trát tường cho tường ngoài

– Cài đặt cổng chính, cài đặt hàng rào móng cốt thép và làm đường nội bộ (Cài đặt lề đường và tổng hợp lớp) SwanPark sẽ tiếp tục cập nhật cho bạn về tiến độ xây dựng.